Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dotace z rozpočtu města

Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing. tel: 384 342 179, email: ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 235

Poskytování dotací z rozpočtu města je upraveno následujícími předpisy:

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2020:

Formuláře pro rok 2020 ke stažení v jednotlivých výše uvedených oblastech podpory.


Termín pro podávání žádostí o dotace v rámci Výzvy č. 2/2020:

od 01.09.2020 do 22.09.2020.


 

Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi v roce 2020:

  • sociální služby a zdravotnictví
  • ostatní účely, které nespadají do oblastí podporovaných v rámci dotačního programu

Formuláře k individuálním dotacím ke stažení zde.

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dle zák. 250/2000 Sb.

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň zveřejněných dle zák. 250/2000 Sb. naleznete zde.

«Související odkazy

Partnerství