Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dotace z rozpočtu města

Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing. tel: 384 342 179, email: ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 235

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2019:

  • tělovýchova a sport
  • kultura a cestovní ruch
  • ostatní činnosti
  • činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží

Program poskytování dotací na podporu uvedených oblastí v roce 2019 byl schválen usnesením zastupitelsta města č. 32/2019-4 dne 25.02.2019.

  VÝZVA č. 1/2019

Město Třeboň zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotací  na  podporu volnočasových aktivit v roce 2019 dle Pravidel pro  poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně

a) v oblasti tělovýchovy a sportu
- na jednorázové akce a reprezentaci města
(celková alokovaná částka 350.000,00 Kč)
- na celoroční činnost
(celková alokovaná částka 1,700.000,00 Kč)

b) v oblasti kultury a cestovního ruchu
(celková alokovaná částka 450.000,00 Kč)

c) v oblasti ostatních zájmových činností
(
celková alokovaná částka 180.000,00 Kč).

 V návaznosti na Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 schválený usnesením ZM č. 32/2019-4 ze dne 25.02.2019 a v souladu s  Pravidly pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně schválenými usnesením ZM č. 117/2017-26 ze dne 18.12.2017 oznamujeme spolkům, zájmovým sdružením a dalším způsobilým žadatelům sídlícím nebo působícím v Třeboni, že je možné podat žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Třeboně na rok 2019. Cílem poskytnutí finanční dotace je podpora žadatelů ve výše uvedených oblastech na  celoroční činnost, jednorázové akce a reprezentaci města Třeboně.

Žádosti je možné podávat od 28.03.2019 do 18.04.2019 na podatelně Městského úřadu Třeboň.

Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019, Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně a podrobné informace pro žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách města Třeboně www.mesto-trebon.cz.

Informace rovněž poskytne odbor finanční a majetkový.

Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi v roce 2019:
  • sociální služby a zdravotnictví
  • akce hodné zřetele

Poskytování individuálních dotací upravuje Směrnice o poskytování dotací městem Třeboň s platností a účinností od 01.01.2018.

Formuláře k individuálním dotacím:

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dle zák. 250/2000 Sb.

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň zveřejněných dle zák. 250/2000 Sb. naleznete zde.

«Související odkazy

Partnerství