Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Kultura a cestovní ruch

Poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně na podporu oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2018 se řídí Pravidly pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2018.

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2018

Přílohy pravidel:

        Žádost o dotaci z rozpočtu města Třeboně

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Vyúčtování

Čestné prohlášení o partnerství

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

«Související odkazy

Partnerství