Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Tělovýchova a sport

Poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2018 se řídí Pravidly pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2018.

 

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2018

Žádost o dotaci z rozpočtu města Třeboně

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o partnerství

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Veřejnoprávní smlouva - vzor

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Třeboně

Čestné prohlášení zákonného zástupce - NOVÝ FORMULÁŘ pro dotace na rok 2019

«Související odkazy

Partnerství