Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor Obecní živnostenský úřed

Vedoucí odboru: Matouš Martin, Bc. tel: 384 342 154, email: martin.matous@mesto-trebon.cz, č.dv.: 109
Tel: 384 342 154
Fax: 384 342 178

Odbor Obecní živnostenský úřad:

 • vykonává činnosti stanovené  zákonem o živnostenském podnikání, týkající se živností ohlašovacích (živnost volná, živnosti řemeslné a vázané) a živností koncesovaných,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • provádí živnostenskou kontrolu nad dodržováním  povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů,
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku,
 • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zvláštních právních předpisů,
 • je Centrálním registračním místem (CRM) – předává potřebné údaje příslušnému správci daně, příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a příslušnému úřadu práce,
 • vykonává činnosti na úseku evidence zemědělského podnikatele.
 • projednává přestupky podle zákona o živnostenském podnikání a přestupky v oblastech činností odboru vykonávaných podle zvláštních právních předpisů,
 • volby do zastupitelských sborů
 • zveřejňování smluv v registru smluv,
 • zveřejňování právních předpisů města ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Brothánková Judita
Referentka - živnostenské podnikání-registrace, správní
384 342 151
judita.brothankova@mesto-trebon.cz
108
Matouš Martin, Bc.
Vedoucí Odboru Obecní živnostenský úřad
384 342 154
martin.matous@mesto-trebon.cz
109
Němcová Renata
Referentka - živnostenské podnikání, volby
384 342 138
renata.nemcova@mesto-trebon.cz
109
Petrů Jana
Referentka - živnostenské podnikání-kontrola
384 342 153
jana.petru@mesto-trebon.cz
108

Tiskopisy:

Tiskopisy pro živnostenský úřad naleznete zde

«Související odkazy

Partnerství