Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor živnostenský a správních činností

Vedoucí: Hrdý Roman, Mgr. tel: 384 342 150, email: roman.hrdy@mesto-trebon.cz, č.dv.: 109
Tel: 384 342 150
Fax: 384 342 178

Odbor zajišťuje:

 • volby do zastupitelských sborů,
 • ucelenou agendu vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel,
 • ucelenou agendu vyplývající ze zákona o občanských průkazech, 
 • ucelenou agendu vyplývající ze zákona o cestovních dokladech a o Policii České republiky,
 • vedení informačního systému evidence obyvatel vč. identifikačních čísel domů a poskytování údajů z něj,
 • evidenci trvalého pobytu obyvatel,
 • činnost v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, 
 • zaznamenávání matričních událostí, vydávání matričních dokladů,
 • uzavírání manželství (fotogralerii z obřadní síně můžete zhlédnout zde)
 • ověřování podpisů a listin,
 • vybírání správních poplatků,
 • projednávání přestupků uložením pokuty v blokovém řízení na úseku občanských průkazů a přestupků na úseku cestovních dokladů, 
 • zveřejňování smluv v registru smluv.

Oddělení Obecní živnostenský úřad v Třeboni

 • vykonává činnosti stanovené zákonem o živnostenském podnikání, týkající se živností ohlašovacích (živnost volná, živnosti řemeslné a vázané) a živností koncesovaných,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • provádí živnostenskou kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů,
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku,
 • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zvláštních právních předpisů,
 • je Centrálním registračním místem (CRM) – předává potřebné údaje příslušnému správci daně, příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a příslušnému úřadu práce,
 • vykonává činnosti na úseku evidence zemědělského podnikatele.
 • projednává přestupky podle zákona o živnostenském podnikání a přestupky v oblastech činností oddělení vykonávaných podle zvláštních právních předpisů.

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Brothánková Judita
Referentka - živnostenské podnikání-registrace, správní
384 342 151
judita.brothankova@mesto-trebon.cz
108
Hrdý Roman, Mgr.
Vedoucí odboru živnostenských a správních činností
384 342 150
roman.hrdy@mesto-trebon.cz
109
Chadimová Hana
Agenda cestovních dokladů
384 342 135
hana.chadimova@mesto-trebon.cz
112
Matouš Martin, Bc.
Vedoucí oddělení Obecní živnostenský úřad
384 342 154
martin.matous@mesto-trebon.cz
109
Michálková Alena
Agenda občanských průkazů
384 342 121
alena.michalkova@mesto-trebon.cz
112
Němcová Renata
Referentka - živnostenské podnikání, volby
384 342 138
renata.nemcova@mesto-trebon.cz
109
Petrů Jana
Referentka - živnostenské podnikání-kontrola
384 342 153
jana.petru@mesto-trebon.cz
108
Sadilová Miroslava
Matrika
384 342 128
mirka.sadilova@mesto-trebon.cz
129
Sýkorová Jitka
Evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin
384 342 122
jitka.sykorova@mesto-trebon.cz
129

Tiskopisy:

Tiskopisy pro živnostenský úřad naleznete zde

«Související odkazy

Partnerství