Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

20. 12. 2019

Dotace města Třeboně pro příští rok se pro žadatele zjednoduší

Zastupitelstvo města Třeboně na svém posledním zasedání schválilo novou směrnici a pravidla pro udělování dotací z rozpočtu města v rámci dotačních programů. Změny se týkají podporovaných oblastí tělovýchovy a sportu, kultury, cestovního ruchu, ostatních zájmových činností a aktivity vedoucích při práci s dětmi a mládeží, kam patří oddíly, kroužky a sportovní trenéři.

Nejpodstatnější změnou je fakt, že se směrnice a pravidla schválila již nyní, tudíž budou moct žadatelé dávat své žádosti dříve a šanci na příspěvek tak získají i akce, které se uskuteční již na začátku roku. „Tomu tak dříve nebylo a snažili jsme se pravidla upravit tak, aby šanci měly všechny akce po celý rok,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová, která byla v komisi a přípravném týmu zaměřeném na úpravu těchto materiálů.

Schválen byl na Zastupitelstvu města Třeboně i Program volnočasových aktivit. Do oblasti tělovýchovy a sportu byla alokována částka 2,1 mil. Kč, na kulturu a cestovní ruch 1,1 mil. Kč, ostatní zájmové činnosti získají 200 tis. Kč a činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeži bude podpořena částkou 600 tis. Kč. Program je zveřejněn po schválení na webových stránkách města www.mesto-trebon.cz

«Související odkazy

Partnerství