Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

29. 08. 2019

Základní škola Na Sadech bude mít novou jazykovou učebnu

Nová, moderní a interaktivní… to jsou přívlastky pro jazykovou učebnu, kterými se bude moct pochlubit Základní škola Na Sadech. Zastupitelstvo města Třeboně schválilo předfinancování této investice. Letos v  dubnu schválil řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) předložený projekt. Dotace pokryje 95 % a zbylých 5 % zafinancuje žadatel sám. S ohledem na fakt, že základní škola nemá dostatečné investiční zdroje, přislíbilo město coby zřizovatel pomoc. Zastupitelstvo svým rozhodnutím schválilo uvolnit na projekt celkem 1,88 mil. Kč. Z této částky se souhlasem zastupitelstva bude škola přispívat z fondu investic na celkové náklady 1 mil. Kč a zbylých 880 tisíc Kč uhradí město. Dotace bude škole proplacena až po zrealizování projektu a poté dojde k vypořádání s městem. Toto by mělo nastat nejpozději do prosince příštího roku.

Nová jazyková učebna bude splňovat nároky na interaktivní výuku. „Budeme moci aplikovat moderní postupy vyučování a zkvalitníme systém vzdělávání. Museli jsme vyjít vstříc požadavkům pedagogů a hlavně žáků,“ dodala k tomuto bodu ředitelka školy Jana Polčáková.

„Za město vítáme nejen zkvalitnění nabídky školní výuky, možnost využití učebny i širokou veřejností, ale hlavně fakt, že do projektu se dostaly i náklady na bezbariérovou toaletu a schodolez, čímž se budova školy stane plně bezbariérovou,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

Je nutné dodat, že zlepšení nezaznamená pouze vnitřek školy, ale i venkovní prostředí, jelikož celá akce obsahuje rovněž pořízení a výsadbu 50 ks thují a trávník.

«Související odkazy

Partnerství