Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

07. 02. 2020

Nový nájemce rybníku na území Břilic

Na pozemku p. č. 4298 a p.č. 4074 v k. ú. Břilice se nachází rybník, který byl v minulosti propachtován tedy pronajat. Nájemce však smlouvu vypověděl a odůvodněním nedostatku vody v rybníce. Tímto nedostatkem vody došlo k poškození hráze hlodavci a plocha rybníka i hráz zarostla nálety a rákosem. Zmíněný pozemek byl tedy na základě schválení radních města Třeboně znovu nabídnut formou zveřejnění záměru pachtu. O pozemek projevili zájem dva uchazeči. Vybrána byla ekonomicky výhodnější nabídka. Nový nájemce se zavázal, že v horizontu dvou let opraví vodní dílo a obnoví jeho funkčnost.

«Související odkazy

Partnerství