06. 08. 2018

Informace o činnosti obchodní společnosti

Žádost o poskytnutí informace týkající činnosti obchodní společnosti Lázně Třeboň s.r.o., Bartákova 1118/28, 140 00 Praha 4 Krč.

Žádost doručena dne 01.08.2018. Žadateli byla odeslána odpověď dne 06.08.2018 osobně na Městském úřadě Třeboň – informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,- informace o činnosti obchodní společnosti Lázně Třeboň s.r.o. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 08-2018.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací