Vyvěšeno: 25. 03. 2024

Informace ve věci povolení ke stavbám neevidovaných v katastru nemovitostí v k. ú. Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkajících se povolení ke stavbám neevidovaných v katastru nemovitostí v k.ú. Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 02. 2024

Poskytnutí informace k dokumentu

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí informace k dokumentu evidovaném povinným subjektem pod jednoznačným identifikátorem METRP00DJ463.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 02. 2024

Poskytnutí informace k listinám dvou variant vyhotovení návrhu Dohody o odstranění vad Prohlášení vlastníka budovy

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí informace k listinám dvou variant vyhotovení návrhu Dohody o odstranění vad Prohlášení vlastníka budovy dle § 1168 zákona č. 89/2012 Sb.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 07. 02. 2024

Informace ve věci vydání stavebního povolení, ohlášení či jiného opatření k provedení stavebních úprav

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí kopie žádosti

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 02. 02. 2024

Informace ve věci úlohy orgánů místní samosprávy při zajišťování přípravy občanů k obraně státu

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí kopie žádosti

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací