16. 03. 2018

Veřejně přístupná účelová komunikace - Domanín u Třeboně

Žádost o poskytnutí informace ohledně účelové komunikace umístěné na pozemku parc.č. 1618/3 v kat. území Domanín u Třeboně a jejího případného určení či způsobu omezení užívání ze strany vlastníka pozemku.

Žádost doručena dne 28.02.2018. Žadateli byla odeslána odpověď dne 02.03.2018 doporučeně do vlastních rukou – stanovisko – informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,- veřejně přístupná účelová komunikace – Domanín u Třeboně. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 03-2018-Imrich-Trebon.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací