02. 02. 2015

Investiční plány pro rok 2015

Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům města Třeboň pro rok 2015
Žádost doručena dne 09.01.2015. Předáno Odboru rozvoje a investic k připravení odpovědi na žádost. Žadateli byla odeslána odpověď dne 20.01.2015. Žadatel byl v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odkázán na zveřejněnou informaci umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 2-2015.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací