Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

20. 07. 2022

Informace ve věci technických listů ke smlouvě o dílo

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci technických listů ke smlouvě o dílo

Žádost žadatelky byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 19.07.2022.

Žadatelce byla odpověď odeslána dne 20.07.2022 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadatelce požadovány.

«Související odkazy

Partnerství