Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

16. 08. 2021

Informace o ubytovacích kapacitách města Třeboně a jeho místních částí

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace o ubytovacích kapacitách města Třeboně a jeho místních částí.

Žádost žadatele byla v elektronické formě (e-mail) doručena dne 03.08.2021.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 16.08.2021 elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství