Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

06. 08. 2021

Informace o systému parkování v Třeboni

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informace v souvislosti se systémem parkovacích míst a režimem parkování v Třeboni.

Žádost doručena dne 26.07.2021. Žadateli byla odeslána odpověď dne 02.08.2021 písemnou formou zaslaná elektronicky na emailovou adresu žadatele. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 02-08-21.pdf

«Související odkazy

Partnerství