Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

26. 07. 2021

Poskytnutí informace ve spojitosti s revitalizací veřejného prostranství Na Rybníčku

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve spojitosti s revitalizací veřejného prostranství Na Rybníčku

Žádost byla doručena prostřednictvím osobního doručení na podatelnu povinné osoby dne 08.07.2021.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 26.07.2021 elektronicky prostřednictvím emailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace byly povinným subjektem s ohledem na časovou náročnost a způsob odeslání odpovědi požadovány a žadatelem uhrazeny v zákonné lhůtě.

«Související odkazy

Partnerství