Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

02. 07. 2021

Poskytnutí informace ve věci udělení souhlasu se stavbou zpevněné plochy

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci udělení souhlasu se stavbou zpevněné plochy na části pozemku p. č. KN 973 v k. ú. Třebo.

Žádost byla doručena prostřednictvím osobního doručení na podatelnu povinné osoby dne 25.06.2021.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 02.07.2021 prostřednictvím poštovní služby. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství