Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

25. 09. 2020

Konec poplatku za komunální odpad v Třeboni

Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.3/2020, kterou se zrušuje předchozí vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tímto krokem bude zrušen místní poplatek za komunální odpad pro všechny povinné poplatníky. Účinnost vyhlášky nastane patnáctým dnem od vyhlášení zrušující vyhlášky, která byla vyvěšena 23.09.2020.

«Související odkazy

Partnerství