Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

24. 09. 2020

Přijetí dotace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod pro Brannou

Zastupitelé města Třeboně schválili na svém posledním jednání přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci velkého projektu, v rámci kterého se v letech 2021 a 2022 zrealizuje výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Branná. V první etapě se vybuduje čistírna včetně vodovodní přípojky a příjezdové komunikace, splašková kanalizace a hlavní dešťová kanalizace spolu se záchytnými příkopy dešťových vod. Tato etapa vytvoří základní prvek pro odkanalizovní zbývajících částí dotčené oblasti. Druhá etapa zahrnuje novou stavbu splaškové kanalizace, zbudování nové kanalizační stoky, jedné čerpací stanice a dalších nutných součástí. Z dotace město Třeboň získá celkem na obě etapy 50,1 mil. Kč a do realizace vloží z vlastního rozpočtu 43,7 mil. Kč. Na podzim tohoto roku se uskuteční zadávací řízení na výběr dodavatele. Na jaře příštího roku se zahájí stavební práce.

«Související odkazy

Partnerství