Vyvěšeno: 27. 06. 2023

Dopis občanům Třeboně

Finanční úřad pro Jihočeský kraj nás požádal o předání informace týkající se rušení územního pracoviště.

Přiložený soubor: Dopis-obcanum-FU.jpg

Vyvěšeno: 23. 05. 2023

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Vyvěšeno: 23. 05. 2023

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 545 tis. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně i na toto jednání zastupitelstva ke schválení.

Město Třeboň obdrželo 4 žádosti. Pracovní skupina navrhuje rozdělení dotace mezi všechny žadatele. Dotaci tak získají dvě právnické osoby, jedna fyzická osoba a čtvrtým příjemcem bude město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady majitele objektu bude využita u prvního žadatele na Dům čp. 33/I v ulici Rožmberská, kde se uskuteční oprava části fasády západní strany a výměna poškozených hřebenáčů. Druhý žadatel uskuteční opravy na Domě čp. 45/I na Žižkovo náměstí, kde se zajistí demolice a obnova nosných konstrukcí, oprava poruch chráněných konstrukcí kleneb a klenebních pásů a následně příprava pro obnovu vnitřních omítek. Třetí žádost se týká domu čp. 53/I rovněž na Žižkovo náměstí, kde bude zajištěna oprava a rekonstrukce dvou střešních světlíků. Čtvrtou žádostí je žádost města Třeboň, které přihlásilo svůj objekt, dům čp. 86/I na Masarykově náměstí. Zde bude zajištěna výměna pálené střešní krytiny, klempířských prvků, poškozených prvků krovu, oprava fasády, komínu a nátěr oken ve dvorku objektu.

Vyvěšeno: 25. 04. 2023

PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY

Na pozemcích města Třeboně se uskutečnilo kácení stromů. Vyprodukovaná dřevní hmota je uložena v bývalém areálu Technických služeb Třeboň, s. r. o., v Novohradské ulici (parc. č. 91/1) a je určená k prodeji. Jedná se o listnaté dřevo se zastoupením převážně břízy a lípy s tím, že převažuje přesílená kulatina. Celková výměra nabízeného dřeva je 40 prm. Minimální cena je stanovena na částku 200 Kč za jeden prm bez DPH (sazba 15 %) a minimální odběr je 5 prm. Prodej je navržen formou obálkové soutěže. Prohlídka dřevní hmoty je možná ve středu 3. 5. 2023 od 15.00.
Termín pro podání nabídky je do 15. 5. 2023 do 10.00. Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách s nápisem „NEOTEVÍRAT - Prodej dřevní hmoty" na podatelnu Městského úřadu Třeboň.
Dřevní hmota bude z místa dočasného uložení vítězným uchazečem odvezena do 9. 6. 2023.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací