Vyvěšeno: 14. 11. 2023

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Město Třeboň všechny srdečně zve na slavnostní shromáždění, které se bude konat v pátek 17. listopadu v 10.00 na Masarykově náměstí u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
Společně si připomeneme tento významný den naší historie. Těšíme se na vás!
Vyvěšeno: 09. 11. 2023

DOKONČENÉ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

V průběhu letošního roku došlo opět k opravám kulturních památek, a to konkrétně Novohradské brány v Třeboni a Kapličky sv. Barbory u Branné.

Obě tyto opravy byly podpořeny z Dotačního programu Jihočeského kraje - Kulturní dědictví.

[Více]
Vyvěšeno: 18. 08. 2023

ANKETA PRO VEŘEJNOST

Město Třeboň ve spolupráci s Místní akční skupinou Třeboňsko zahájilo v letošním roce práce na novém Střednědobém plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň 2024–2026, jehož cílem je vytvořit vhodné podmínky pro poskytování kvalitních sociálních služeb na Třeboňsku. Součástí zpracování tohoto rozsáhlého dokumentu je také anketa pro veřejnost, která má pomoci zjistit názory na kvalitu zajištění sociálních služeb v daném regionu.

Vážení občané, prosíme o vyplnění ankety týkající se sociálních služeb na celém území ORP Třeboň. Anketa je k dostání v srpnovém vydání Třeboňského světa, na podatelně Městského úřadu Třeboň, v Turistickém informačním centu na Masarykově náměstí, v Městské knihovně Třeboň a zároveň také ve všech dalších obcích na území ORP Třeboň. Na těchto místech najdete také sběrné schránky pro odevzdání vyplněných anketních lístků. Dostupná je samozřejmě také elektronická verze ankety, a to na https://forms.gle/xbkVyr74LwEdGkip6. Anketu je možné vyplnit a odevzdat nejpozději do 6. září 2023.

Děkujeme všem, kteří si najdou chvilku času na vyplnění a odevzdání této ankety.

Vyvěšeno: 16. 08. 2023

CHARITATIVNÍ SBÍRKA PŘI JIHOČESKÉM FESTIVALU ZDRAVÍ

Od 14. srpna se koná veřejná charitativní sbírka na podporu Jaroslava Záruby z Boru u Suchdola nad Lužnicí, který zůstal po úmrtí nemocné manželky sám v tíživé situaci se dvěma malými syny. Výtěžek charitativní sbírky bude použit jako příspěvek na školní pomůcky a kroužky.

Sbírka probíhá formou zapečetěných pokladniček a potrvá do 16. září 2023. Pokladničky jsou umístěné na podatelně Městského úřadu Třeboň a v Turistickém informačním centru Třeboň na Masarykově nám. V den konání Jihočeského festivalu zdraví, tedy 16. září, pak bude pokladnička umístěna přímo na stánku na třeboňském náměstí.

Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojí a pomůže!

Vyvěšeno: 27. 06. 2023

VÝZVA OBČANŮM

Vážení majitelé a uživatelé zahrad vilových částí,

obracíme se na vás s výzvou o ořezy porostů, které zasahují na pozemek města Třeboně. Tato zeleň zakrývá dopravní značky, veřejné osvětlení, a především ohrožuje dopravu na komunikacích nebo brání průjezdu vozidel svozové společnosti. Přerůstající větve také narušují běžné užívání veřejných komunikací, zužují či snižují průchozí profil komunikací a často brání chodcům v bezpečné chůzi. Chodci jsou pak nuceni z důvodů přerostlé zeleně vstupovat do vozovky. Dle § 7 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků. Prosíme, proveďte tedy kontrolu svých pozemků. V případě přesahu zeleně na veřejné prostranství proveďte vhodným způsobem ořez.

Děkujeme za vstřícnost, spolupráci a co nejrychlejší provedení.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací