Kompetence: odbor územního plánování a stavebního řádu

Referent: Šruc Lukáš, Ing. tel: 384 342 168, email: lukas.sruc@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219

Kde vyřídit: žádost musí být podaná na příslušném obecním úřadu, dotazy Vám budou zodpovězeny na odboru územního plánování a stavebního řádu

Kdo může požádat: občan dané obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce, a orgán veřejné správy

Platný předpis: Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) (§55)

Veškeré nové funkční využití parcel musí být v souladu s územním plánem obce. Pokud mám zájem stavět na pozemku, který v územním plánu není veden jako zastavěné území, ani zastavitelná plocha, mohu požádat o změnu územního plánu. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy.

Žádost o změnu územního plánu: žádost musí být písemná. Vzor žádosti není stanoven. Žádost musí obsahovat pouze následující údaje:

Poplatky:Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou nákladů žadatelem.

Postup pořízení změny:při pořízení změny se postupuje obdboně jako při pořízení územního plánu. Po podání žádosti obsahující všechny náležitosti neplyne nutnost provádět další úkony.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací