Informace o územních plánech obcí
ve správním území
obce s rozšířenou působností Třeboň

Z dlaždicové nabídky níže (územní plány a studie) vyberte obec pro informace o jejím územním plánu.
Územní plány si můžete prohlédnout též na mapovém portálu Jihočeského kraje.
Pro podání žádosti o územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu, použijte formulář: "žádost o územně plánovací informaci"
Nedílnou součástí územního plánování jsou též územně analytické podklady, které sledují změny a udržitelnost v rámci správního území ORP Třeboň a slouží mimo jiné jako podklady pro územní plány.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Nadřazeným dokumentem je Politika územního rozvoje ČR. Nadřazeným územně plánovacím podkladem pak je Územní studie Třeboňsko - Novohradsko a Územní studie krajiny Jihočeského kraje.
Další informace o činnosti můžete nalézt též na stránce odboru územního plánování a stavebního řádu.
Mapa Správního území ORP Třeboň rozloha: 538,37 Km2

Mapa Správního území ORP Třeboň

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací