Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek ze psů

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 105Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 105

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2018 o místních poplatcích

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Sazby poplatku

Sazby poplatku za psa

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ihned při ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.
Následně je poplatek splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Vrácení přeplatku

Přeplatek za psa lze vrátit na základě žádosti o vrácení přeplatku za psa. Důvody pro vrácení přeplatku - změna držitele psa, úhyn psa, změna sazby. Pokud změna nastala v průběhu kalendářního roku, bude přeplatek vrácen v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců, počínaje následujícím měsícem, ve kterém změna nastala.

Související dokumenty

«Související odkazy

Partnerství