Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, projekt č. CZ.1.06/5.3.00/05.06061

Celkové výdaje (CV): 828 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 828 000,00 Kč
Podpora: 828 000,00 Kč (100% celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 703 800,00 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze státního rozpočtu: 124 200,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření územního plánu z vlastního podnětu.

Nový Územní plán Třeboň spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu si můžete prohlédnout zde.

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací