ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí svým usnesením č. 146 ze dne 11.11.2021 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí.

Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.

Zpracovatelem Změny č. 1 ÚP Dvory je STUDIO MAP s. r. o.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:

V souladu s § 55a, § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona proběhlo dne 30.06.2022 od 15:30 hod. na obecním úřadě ve Dvorech nad Lužnicí (č. p. 63) za účasti obce, pořizovatele a zpracovatele veřejné projednání.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí - návrh pro veřejné projednání

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ za období 2017-2021

Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí svým usnesením č. 145 ze dne 11.11.2021 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvory nad Lužnicí. Předmětná zpráva o uplatňování je současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí.

Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí (2017 - 2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN DVORY NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Dvory nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí č. 27 ze dne 12.10.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 16.10.2017 s nabytím účinnosti dne 31.10.2017.

Územní plán Dvory nad Lužnicí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Dvory nad Lužnicí

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací