NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÉ VELENICE

V současné době je projednáván návrh nového Územního plánu České Velenice.

Proces pořizování je ve fázi po veřejném projednání. Pořizovatelem je Ing. Jiří Košan. Zpracovatelem je projekční kancelář Brůha & Krampera Architekti, spol. s r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.

Návrh pro společné jednání je dostupný zde. Společné jednání proběhlo v únoru 2020.

Návrh pro veřejné projednání je dostupný zde. Veřejné projednání proběhlo v červnu 2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 5 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 07.12.2020. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 05.01.2021.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 5 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 4 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 24.09.2018. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 12.10.2018.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 4 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 3 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 19.06.2017. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 05.07.2017.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 3 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice České Velenice byla vydána Zastupitelstvem města České Velenice dne 21.09.2009 pod číslem  usnesení 5/19, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 08.10.2009.

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice České Velenice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČESKÉ VELENICE 

V současné době je platný Územní plán obce České Velenice (obecně závazná vyhláška obce ze dne 20.6.2005).

Územní plán obce České Velenice byl schválen Zastupitelstvem města dne 20.6.2005 a nabyl účinnosti dne 08.8.2005.

 Územní plán obce České Velenice je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce České Velenice

                                              Úplné znění ÚPO České Velenice po změně č. 5

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÉ VELENICE – LOKALITA PASTVINY

Územní studie - lokalita Pastviny náleží k zásadním plochám vymezeným, v rámci územního plánu města České Velenice, pro rozvoj bydlení ve městě. Vzhledem k poloze, rozsahu území a nutnosti uspořádat koridory, bylo rozhodnuto zpracovat územní studii v rozsahu regulačního plánu.

Územní studie České Velenice - lokalita Pastviny byla schválena dne 28. 7. 2008.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie České Velenice – lokalita Pastviny

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY STŘEDU MĚSTA ČESKÉ VELENICE

Úkolem studie je zachování a rozvoj hodnot stávající souvislé zástavby středu Českých Velenic (ulice Revoluční, třídy Čsl. legií a ulice Vitorazské).

Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice byla schválena dne 25.11.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY U CELNICE – ČESKÉ VELENICE

Úkolem studie je zachování hodnot území a návrh stavebního vývoje východní části Českých Velenic.

Územní studie zástavby u celnice - České Velenice byla schválena dne 21.12.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie zástavby U Celnice – České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE ČESKÉ VELENICE

Zastupitelstvo města České Velenice svým usnesením dne 05.04.2017 vydalo formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře České Velenice, které dne 22.04.2017 nabylo účinnosti. Opatření se týká zejména třídy Čsl. legií včetně přilehlé zástavby a jihovýchodní části ulice Revoluční včetně přilehlé zástavby (území, pro které platí stavební uzávěra je vyznačeno v mapovém podkladu).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent/ka stavebního řádu". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací