Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Postup pro vyřízení žádosti

Kompetence: Odbor právní

Referent: Cuták Jan, JUDr. tel: 384 342 103, email: jan.cutak@mesto-trebon.cz, č.dv.: 240

Co můžu žádat: Seznam úkonů a práv

Jak mohu uplatnit žádost:

  • ústně
  • písemně prostřednictvím poštovní služby
  • písemně elektronicky

Elektronická žádost může být podána:

  • e-mailem na adresu podatelna@mesto-trebon.cz či e.podatelna@mesto-trebon.cz s elektronickým podpisem (na jiných adresách nejsou žádosti příjimány)
  • datovou schránkou (IDDS: 4cbbvj4)

Telefonicky se informace z důvodu nemožnosti ověření totožnosti nepodávají.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele
  • adresu trvalého pobytu či jinou adresu pro doručování
  • datum narození

Termín vyřízení žádosti: bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti

S ohledem na složitost a počet žádostí konkrétního žadatele je možné lhůtu prodloužit o dva měsíce. Žadatel je o prodloužení lhůty informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud je žádost nedůvodná či nepřiměřená (zejména protože se opakuje), může odpovědný zaměstnanec:

  • odmítnout žádosti vyhovět
  • žádosti vyhovět a požadovat přiměřenou úhradu zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů

Zpoplatnění se řídí sazebníkem.

«Související odkazy

Partnerství