K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujete i Vy!

Tradiční slogan pro Fórum Zdravého města Třeboň, přilákal v pondělí 1. října do Kulturně společenského sálu Beseda 85 diskutujících občanů.

Třeboň je od roku 1994 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. Ve Zdravých městech se místní samosprávy snaží utvářet obec jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli. Fórum Zdravého města se koná jednou ročně a je místem setkání obyvatel, kteří se zde aktivně zapojují do veřejného dění. U deseti stolů, které reprezentují deset tematických okruhů života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Během Fóra vzniknou návrhy, z nichž účastníci vyberou dvacet nejdůležitějších, které jsou následně ověřeny veřejnou anketou. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města.

Ověřovací anketa probíhala od 8. do 26. října. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, v městské knihovně, na poště a na webu města. Celkem bylo shromážděno 194 vyplněných anketních lístků (z nichž byly 4 odevzdané lístky neplatné z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority).

Z ověřovací ankety následně vzešly tyto ověřené problémy:
Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí)
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi)
- Modernizace vlakového nádraží
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy
- Vybudování venkovního koupaliště

Fórum Zdravého města probíhá v desítkách měst v rámci České republiky. Pravidla a celý postup fóra včetně ověřovací ankety je nastaven přesně v souladu s doporučením Národní sítě Zdravých měst.

Děkujeme všem, kteří se Fóra Zdravého města Třeboň a následující ankety zúčastnili!

Výsledky Fóra byly předloženy 04.12.2018 Radě města Třeboně a dne 10.12.2018 Zastupitelstvu města Třeboně.

Jednotlivým prioritám byli přiděleni garanti:
- Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené – D. Čermáková
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí) – D. Čermáková, P. Mejdrechová
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi) – P. Zajíček
- Modernizace vlakového nádraží – P. Zajíček
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně – J. Fliegel
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy – J. Fliegel
- Vybudování venkovního koupaliště – P. Hajna

V následujícím roce se pověření garanti budou zabývat řešením těchto problémů a zastupitelstvu bude předložena zpráva o činnosti v této věci.

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující kalendářní rok.

Plán zdraví a kvality života

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od května 2023. Podrobné informace zde. Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací