Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Frahelž

Územní plán obce Frahelž

V současné době je platný Územní plán obce Frahelž (obecně závazná vyhláška obce ze dne 28.04.2003).

údaje o vydaném územním plánu obce Frahelž:

Územní plán obce Frahelž byl schválen Zastupitelstvem obce dne 28.4.2003 a nabyl účinnosti dne 11.6.2003.

Územní plán obce Frahelž je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Frahelž
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Frahelž

Změna č. 1 ÚPO Frahelž byla vydána Zastupitelstvem obce 23.01.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 07.02.2014.

«Související odkazy

Partnerství