ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUM U TŘEBONĚ

Změna č. 1 ÚP Chlum u Třeboně byla vydána Zastupitelstvem městyse Chlum u Třeboně dne 28.06.2022 a nabyla účinnosti dne 11.08.2022.

Změna č. 1 ÚP Chlum u Třeboně je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu Chlum u Třeboně

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM U TŘEBONĚ  

Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně svým usnesením č. 70/2019 ze dne 11.06.2019 schválilo ÚP Chlum u Třeboně.  Územní plán Chlum u Třeboně nabyl účinnosti dne 27.06.2019.

 Územní plán Chlum u Třeboně je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Chlum u Třeboně

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací