Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Majetek k prodeji

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Jitka Filípková, tel.: 384 342 187

Bližší informace v případě zájmu: 1. patro městského úřadu, č. dveří 233 


PRODEJ POZEMKŮ V TŘEBONI (20.612 m2)

Město Třeboň nabízí k prodeji pozemky p. č. 4675, 3298, 3299, 3291, 3289 a 3353 vše v obci a k. ú. Třeboň o celkové výměře 20.612 m2, které se dle Územního plánu Třeboň nachází v zastavitelných plochách s funkčním využitím území "plochy bydlení - bydlení městské individuální (BM2)".

Bližší informace zde.

 

 PRODEJ POZEMKU V HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA TŘEBOŇ (160 m2)

Město Třeboň nabízí k prodeji pozemek p. č. 33/1 v obci a k. ú. Třeboň o výměře 160 m2, který se dle Územního plánu Třeboň nachází v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím území "plochy smíšené obytné - městského jádra (SM)".

Bližší informace zde.

«Související odkazy

Partnerství