2017

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí (dále jen „kontrolní orgán“) provedl v rámci své působnosti a dle plánu kontrolní činnosti v průběhu roku 2017 celkem 52 kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovány byly především právnické osoby o fyzické osoby podnikající. Závěrem většiny kontrolních zjištění je, že nebyl porušen zákon.

Nejčastějším pochybením zjištěným v průběhu kontrol (celkem ve 2 případech) bylo porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. povinnost původce odpadů vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací