Kompetence: odbor životního prostředí
Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí
Referent: Janečková Jitka, Ing. tel: 384 342 174, email: jitka.janeckova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223
Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

V případě, že investor má zájem postavit stavbu ve zvdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován jako les, musí požádat o výjimku.

Formulářke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou

Další účastníci řízení: účastníkem je pouze žadatel

Lhůty pro vyřízení: 30 až 60 dnů

Odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, které je podmíněno závazným stanoviskem dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Sankce při nedodržení: zahájení správní řízení a udělení pokuty

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací