Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Každý, o kom jsou zpracovávány osobní údaje, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem pro Českou republiku je

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IDDS: qkbaa2n

Výtažek z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

«Související odkazy

Partnerství