Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo na opravu

Ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, může žádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění osobních údajů (např. e-mailovou adresu)

Formulář žádosti o opravu/doplnění osobních údajů

Postup pro vyřízení žádosti

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

«Související odkazy

Partnerství