Letité téma výstavby letního koupaliště v Třeboni začíná konečně nabývat zřetelných obrysů. Od počátku bylo zřejmé, že hlavním požadavkem je vyřešit možnost letního koupání pro rodiny s dětmi. Na areál klasického veřejného koupaliště jsou kladeny nemalé prostorové a další požadavky. Více zde:

Aby areál dával smysl a byl skutečným veřejným koupalištěm musí mít především:
Ze dvou dlouhodobě diskutovaných lokalit (pláž u Světa vs. prostor u Lázní Aurora) dokáže výše uvedené požadavky naplnit areál pláže rybníka Svět. V úvodní studii se počítá např. s cca 900 m2 vodních ploch bazénů s atrakcemi umístěných do prostoru mezi písečnou pláž a veslařskou loděnici, výstavbou nového bistra, venkovního workoutového hřiště, případně hřiště na plážový volejbal. Dlouhodobým cílem je, aby se areál pláže (mimo samotný prostor bazénů) stal otevřeným, celoročně přístupným veřejným prostorem, kam si i mimo koupací sezónu budou moci občané jít odpočinout, zacvičit, či si dát u vody kávu a zákusek. V procesu je nyní příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace, která dá i přesnější odpověď na celkovou výši potřebných prostředků.

Co lze a nelze stavět u Aurory

Varianta stavby veřejného koupaliště u Aurory s dlouhodobou sezónou (květen, říjen) naráží přinejmenším na tyto prakticky neřešitelné problémy:
Častý argument o možnostech dohřívání bazénů u Lázní Aurora zbytkovým teplem z kogenerační jednotky je velice diskutabilní. Zbytkového tepla na Auroře je k dispozici nejvíce v červenci a to cca 1100GJ za měsíc, dle hrubých modelových výpočtů bychom tedy mohli v červenci vyhřívat bazén o velikosti cca 25x25 m2 na 28C. V okrajových měsících sezóny (květen, říjen) však množství disponibilního tepla prudce klesá (teplo spotřebovávají lázně na svůj provoz), zatímco jeho potřeba kvůli nižší teplotě okolí bazénu roste. V každém případě jde o lázeňské zařízení, které je určeno především pro klienty lázní, kteří přijíždí za léčbou a odpočinkem a tomu musí odpovídat i patřičný režim v tomto prostoru. Pokud jde o případné rozšíření bazénového a wellness komplexu Aurory, i o něm je do budoucna vhodné uvažovat. Musí to být spíše v kontextu lázeňské a wellness péče, v souladu se strategií lázní a hlavně založeno na odborných podkladech.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací