Letité téma výstavby letního koupaliště v Třeboni začíná konečně nabývat zřetelných obrysů. Od počátku bylo zřejmé, že hlavním požadavkem je vyřešit možnost letního koupání pro rodiny s dětmi. Na areál klasického veřejného koupaliště jsou kladeny nemalé prostorové a další požadavky. Více zde:

Aby areál dával smysl a byl skutečným veřejným koupalištěm musí mít především:
Ze dvou dlouhodobě diskutovaných lokalit (pláž u Světa vs. prostor u Lázní Aurora) dokáže výše uvedené požadavky naplnit areál pláže rybníka Svět. V úvodní studii se počítá např. s cca 900 m2 vodních ploch bazénů s atrakcemi umístěných do prostoru mezi písečnou pláž a veslařskou loděnici, výstavbou nového bistra, venkovního workoutového hřiště, případně hřiště na plážový volejbal. Dlouhodobým cílem je, aby se areál pláže (mimo samotný prostor bazénů) stal otevřeným, celoročně přístupným veřejným prostorem, kam si i mimo koupací sezónu budou moci občané jít odpočinout, zacvičit, či si dát u vody kávu a zákusek. V procesu je nyní příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace, která dá i přesnější odpověď na celkovou výši potřebných prostředků.

Co lze a nelze stavět u Aurory

Varianta stavby veřejného koupaliště u Aurory s dlouhodobou sezónou (květen, říjen) naráží přinejmenším na tyto prakticky neřešitelné problémy:
Častý argument o možnostech dohřívání bazénů u Lázní Aurora zbytkovým teplem z kogenerační jednotky je velice diskutabilní. Zbytkového tepla na Auroře je k dispozici nejvíce v červenci a to cca 1100GJ za měsíc, dle hrubých modelových výpočtů bychom tedy mohli v červenci vyhřívat bazén o velikosti cca 25x25 m2 na 28C. V okrajových měsících sezóny (květen, říjen) však množství disponibilního tepla prudce klesá (teplo spotřebovávají lázně na svůj provoz), zatímco jeho potřeba kvůli nižší teplotě okolí bazénu roste. V každém případě jde o lázeňské zařízení, které je určeno především pro klienty lázní, kteří přijíždí za léčbou a odpočinkem a tomu musí odpovídat i patřičný režim v tomto prostoru. Pokud jde o případné rozšíření bazénového a wellness komplexu Aurory, i o něm je do budoucna vhodné uvažovat. Musí to být spíše v kontextu lázeňské a wellness péče, v souladu se strategií lázní a hlavně založeno na odborných podkladech.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací