Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

My v tom jihočechy nenecháme

Jihočeský kraj spustil dotační program s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II", který má pomoci rodinám s dětmi a seniorům. To, že se i Třeboň do programu zapojí, rozhodli zastupitelé na svém jednání 12. září 2022. Veškeré informace k pravidlům čerpání jsou k dispozici na stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz.

Městský úřad bude žádosti o příspěvek přijímat a administrovat. Město také polovinu příspěvku pro seniory přímo i zaplatí. Žádosti budeme přijímat od 5. října 2022 v úředních hodinách vždy ve středu od 9:00 – 17:00 a v pátek od 9:00 – 12:00.

Kdo má na příspěvek nárok?

I. Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

 • podpora je určena pro děti s trvalým pobytem v Třeboni, a to do dovršení 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narození od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podmínkami přiznání podpory jsou:

 • pobíraná dávka „přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobíraná dávka „příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč (dle stanovených podmínek, viz dotační program)

Výše podpory 4000 Kč na jednotlivce, 100 % podpory hradí Jihočeský kraj prostřednictvím měst a obcí.

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti

Formulář pro Úřad práce

II. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

 • podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem v Třeboni, kteří jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové služby.

Podmínkami přiznání podpory jsou:

 • pobíraný příspěvek na bydlení nebo
 • pokud žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč;
 • pokud žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Výše podpory je stanovena následovně:

 • poživatelé důchodu, kteří žijí samostatně 4000 Kč
 • poživatelé důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, 3000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu
 • 50 % podpory hradí město Třeboň, 50 % Jihočeský kraj

Dokumenty ke stažení:

Formulář pro samostatně žijící osoba

Formulář pro sdílenou domácnost

Formulář pro úřad práce

Akce je finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Aleš Kolář
tel.: 384 342 114
ales.kolar@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Pikna Jánská
tel.: 384 342 120
petra.pikna.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství