Vyvěšeno: 31. 05. 2018

informace o implementaci GDPR

Věc:  Žádost o poskytnutí informací týkajících se implementace Nařízení Evropského parlamentu respektive informace týkající se nařízení GDPR.

Přiložený soubor: 05-29-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 02. 05. 2018

Poskytnutí informace - aktuálního soupisu spisu - přehled obsahu

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, týkající se poskytnutí aktuálního soupisu (přehled obsahu) spisu vedeného k řízení „ÚR na stavbu „Pila Žíteč“ na pozemcích parc.č. st. 77 a p.č. 52/1, v obci Chlum u Třeboně, místní části a k.ú. Žíteč. Dále o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu.

Přiložený soubor: 05-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 24. 04. 2018

Inplementace - GDPR

Věc: Žádost - V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru žádáme Vaši obec o informaci, zda bude řešit výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby.

Přiložený soubor: 04-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 03. 2018

Veřejně přístupná účelová komunikace - Domanín u Třeboně

Žádost o poskytnutí informace ohledně účelové komunikace umístěné na pozemku parc.č. 1618/3 v kat. území Domanín u Třeboně a jejího případného určení či způsobu omezení užívání ze strany vlastníka pozemku.

Přiložený soubor: 03-2018-Imrich-Trebon.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 02. 2018

Nařízení GDPR

Věc: Žádost o poskytnutí informací týkající se implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES ve veřejném sektoru.

Přiložený soubor: 03-2018.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací