Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 27. 06. 2018

Obec Staňkov - informace podle zákona č. 106/1999Sb.

Žádost o poskytnutí informace týkající se staveb umístěných na pozemcích parc.č. 212/107, 212/105 a 212/106 v kat. území Staňkov.

Přiložený soubor: 06-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 31. 05. 2018

informace o implementaci GDPR

Věc:  Žádost o poskytnutí informací týkajících se implementace Nařízení Evropského parlamentu respektive informace týkající se nařízení GDPR.

Přiložený soubor: 05-29-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 02. 05. 2018

Poskytnutí informace - aktuálního soupisu spisu - přehled obsahu

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, týkající se poskytnutí aktuálního soupisu (přehled obsahu) spisu vedeného k řízení „ÚR na stavbu „Pila Žíteč“ na pozemcích parc.č. st. 77 a p.č. 52/1, v obci Chlum u Třeboně, místní části a k.ú. Žíteč. Dále o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu.

Přiložený soubor: 05-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 24. 04. 2018

Inplementace - GDPR

Věc: Žádost - V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru žádáme Vaši obec o informaci, zda bude řešit výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby.

Přiložený soubor: 04-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 03. 2018

Veřejně přístupná účelová komunikace - Domanín u Třeboně

Žádost o poskytnutí informace ohledně účelové komunikace umístěné na pozemku parc.č. 1618/3 v kat. území Domanín u Třeboně a jejího případného určení či způsobu omezení užívání ze strany vlastníka pozemku.

Přiložený soubor: 03-2018-Imrich-Trebon.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství