Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 11. 11. 2020

Informace o poskytnutí rozhodnutí, povolení či souhlasu a podkladů pro správní akt

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí rozhodnutí, povolení či souhlasu a podkladů pro správní akt.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-11.11.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 10. 2020

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.07.2020 až 30.09.2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-26.10.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 23. 09. 2020

Infmormace z DR obchodních společností města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci obchodních společností Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Městská Vodohospodářská, s.r.o. a Technické služby Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 23-09-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 08. 2020

Informace ve věci vydání rozhodnutí s určením časové lhůty pro napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací ve věci vydání rozhodnutí pro napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-25.08.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 24. 08. 2020

Informace o instalaci pevné překážky na hrázi vodní plochy a stavu bezpečnostního přelivu

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o instalaci pevné překážky na hrázi vodní plochy a stavu bezpečnostního přelivu.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-24.08.2020.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství