Vyvěšeno: 05. 04. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Asociace TOM ČR, Zálesáci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na podporu sportovních aktivit (celoroční činnost v roce 2022) uzavřená mezi městem  Třeboň a příjemcem dotace Asociace TOM ČR, TOM 19150 ZÁLESÁCI Třeboň dne 04.04.2022.

Přiložený soubor: Asociace-TOM-CR-TOM-19150-ZALESACI-Trebon-celorocni-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 21. 02. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Lékařská služba první pomoci Třeboň, o.p.s (nájem)

Přiložený soubor: VPS-LSPP-50000-AV.pdf

Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Třeboně v rámci přímé podpory sociálních aktivit uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace společností Hospicová péče sv. Kleofáše dne 13.12.2021.

Přiložený soubor: Hospicova-pece-sv-Kleofase-celorocni-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 24. 11. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák-český skaut

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží na rok 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace spolkem  Junák - český skaut, středisko Rožmberská růže Třeboň, dne 22.11.2021.

Přiložený soubor: Junak-cesky-skaut-stredisko-Rozmberska-ruze-Trebon-podpora-cinnosti-vedoucich-oddilu-krouzku-a-sportovnich-treneru-za-rok-2021.pdf

Vyvěšeno: 19. 11. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů

Verejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace spolkem TJ Jiskra Třeboň dne 16.11.2021.

Přiložený soubor: TJ-Jiskra-Trebon-podpora-cinnosti-vedoucich-oddilu-krouzku-a-sportovnich-treneru-za-rok-2021.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací