Vyřizuje: odbor dopravy

Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpis údajů z registru řidičů.

Právní postup vyřízení je určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

podat písemnou žádost má právo:

  1. fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené,
  2. fyzická nebo právnická osoba (FO, PO) na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Žádosti o výpis z evidenční karty řidiče je nutno podat na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR.

V této chvíli není pro podání žádosti předepsán žádný tiskopis.

Lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena na třicet kalendářních dnů od podání žádosti o výpis.

Poplatek za výpis z evidenční karty řidiče: 15 Kč za každou započatou stranu.

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací