Vyřizuje: odbor školství a sociálních věcí

Právní postup vyřízení žádosti určen: zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo může žádat:

Občan, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P může dle § 67 odst. 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat o vydání Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Parkovací průkaz se vydává na dobu, na kterou je platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, u průkazů vydaných do 30.6.2012 nejdéle do 31.12.2015.

Pravidla pro používání parkovacího průkazu ZTP:

Parkovací průkaz může řidič použít pouze tehdy, převáží.-li držitele platné průkazky, ke které bylo označení vydáno. V tomto případě může vozidlo parkovat na parkovacích místech určených pro zdravotně postižené osoby. Může též zastavit v místě, kde je zákaz stání, ale pouze na dobu nezbytně potřebnou, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. Také může jet po dálnici bez dálniční známky. V případě, že řidič parkovací průkaz užívá, aniž by držitele průkazky ZTP nebo ZTP/P přepravoval, dopouští se podle zákona o pozemních komunikacích přestupku.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s parkovacím průkazem vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s parkovacím průkazem vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

Další informace získáte také zde.

 


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací