V Třeboni se již stalo dobrou tradicí, že Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí společně s Městskou Vodohospodářskou s.r.o. pod záštitou pana místostarosty Zdeňka Mráze organizují společnou akci pro žáky devátých tříd obou našich základních škol a pro kvartu gymnázia. Letošním celosvětovým motem dne vody bylo „Voda a zaměstnání“. Žáci nejprve vyplňovali anonymní testy, kdy jsme se z jejich odpovědí dozvěděli, jaký je názor našich teenagerů na cenu vody kohoutkové a balené, co by se dělo, kdyby netekla voda, jak je to s městskou vodohospodářskou infrastrukturou nebo jak jsou některá povolání spojena s vodou. Potom žáci na školách vytvořili tvůrčí týmy, které měly za úkol natočit a sestříhat krátké filmy s tématem voda a zaměstnání. Vzniklo tak šest filmů, které jejich tvůrci odprezentovali zaplněnému sálu v KKC Roháč při závěrečném setkání 2. května. Promítání filmů pak bylo doplněno zajímavými přednáškami o vodě a zaměstnání. Poděkování patří všem pedagogům, kteří se na letošním Světovém dni vody podíleli. Protože se filmy žákům opravdu povedly a jejich tvůrci nám dali souhlas, můžete tato dílka zhlédnout.

ZŠ Na Sadech, Třeboň

Voda a povolání (Láďa, Fanda, Matez, Kuba)

Voda a povolání (Michal Chrt, Martin Januška, Robert Sigmund) - video je potřeba stáhnout

Anketa o vodě

Gymnázium Třeboň

Voda a zaměstnání

1. ZŠ Třeboň

Voda a úklid

Zlatá stoka a okolí

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací