K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujete i Vy!

Tradiční slogan pro Fórum Zdravého města Třeboň, přilákal v pondělí 1. října do Kulturně společenského sálu Beseda 85 diskutujících občanů.

Třeboň je od roku 1994 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. Ve Zdravých městech se místní samosprávy snaží utvářet obec jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli. Fórum Zdravého města se koná jednou ročně a je místem setkání obyvatel, kteří se zde aktivně zapojují do veřejného dění. U deseti stolů, které reprezentují deset tematických okruhů života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Během Fóra vzniknou návrhy, z nichž účastníci vyberou dvacet nejdůležitějších, které jsou následně ověřeny veřejnou anketou. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města.

Ověřovací anketa probíhala od 8. do 26. října. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, v městské knihovně, na poště a na webu města. Celkem bylo shromážděno 194 vyplněných anketních lístků (z nichž byly 4 odevzdané lístky neplatné z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority).

Z ověřovací ankety následně vzešly tyto ověřené problémy:
Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí)
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi)
- Modernizace vlakového nádraží
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy
- Vybudování venkovního koupaliště

Fórum Zdravého města probíhá v desítkách měst v rámci České republiky. Pravidla a celý postup fóra včetně ověřovací ankety je nastaven přesně v souladu s doporučením Národní sítě Zdravých měst.

Děkujeme všem, kteří se Fóra Zdravého města Třeboň a následující ankety zúčastnili!

Výsledky Fóra byly předloženy 04.12.2018 Radě města Třeboně a dne 10.12.2018 Zastupitelstvu města Třeboně.

Jednotlivým prioritám byli přiděleni garanti:
- Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené – D. Čermáková
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí) – D. Čermáková, P. Mejdrechová
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi) – P. Zajíček
- Modernizace vlakového nádraží – P. Zajíček
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně – J. Fliegel
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy – J. Fliegel
- Vybudování venkovního koupaliště – P. Hajna

V následujícím roce se pověření garanti budou zabývat řešením těchto problémů a zastupitelstvu bude předložena zpráva o činnosti v této věci.

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující kalendářní rok.

Plán zdraví a kvality života

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací