K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujete i Vy!

Tradiční slogan pro Fórum Zdravého města Třeboň, přilákal v pondělí 1. října do Kulturně společenského sálu Beseda 85 diskutujících občanů.

Třeboň je od roku 1994 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. Ve Zdravých městech se místní samosprávy snaží utvářet obec jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli. Fórum Zdravého města se koná jednou ročně a je místem setkání obyvatel, kteří se zde aktivně zapojují do veřejného dění. U deseti stolů, které reprezentují deset tematických okruhů života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Během Fóra vzniknou návrhy, z nichž účastníci vyberou dvacet nejdůležitějších, které jsou následně ověřeny veřejnou anketou. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města.

Ověřovací anketa probíhala od 8. do 26. října. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, v městské knihovně, na poště a na webu města. Celkem bylo shromážděno 194 vyplněných anketních lístků (z nichž byly 4 odevzdané lístky neplatné z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority).

Z ověřovací ankety následně vzešly tyto ověřené problémy:
Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí)
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi)
- Modernizace vlakového nádraží
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy
- Vybudování venkovního koupaliště

Fórum Zdravého města probíhá v desítkách měst v rámci České republiky. Pravidla a celý postup fóra včetně ověřovací ankety je nastaven přesně v souladu s doporučením Národní sítě Zdravých měst.

Děkujeme všem, kteří se Fóra Zdravého města Třeboň a následující ankety zúčastnili!

Výsledky Fóra byly předloženy 04.12.2018 Radě města Třeboně a dne 10.12.2018 Zastupitelstvu města Třeboně.

Jednotlivým prioritám byli přiděleni garanti:
- Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené – D. Čermáková
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí) – D. Čermáková, P. Mejdrechová
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi) – P. Zajíček
- Modernizace vlakového nádraží – P. Zajíček
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně – J. Fliegel
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy – J. Fliegel
- Vybudování venkovního koupaliště – P. Hajna

V následujícím roce se pověření garanti budou zabývat řešením těchto problémů a zastupitelstvu bude předložena zpráva o činnosti v této věci.

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující kalendářní rok.

Plán zdraví a kvality života

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací