Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň

 

Dřívější neplatné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň

Vyhláška města č. 6/1995 o spádových obvodech základních škol

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací