VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBLATÍ

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Záblatí Zprávu o uplatňování Územního plánu Záblatí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Záblatí byla schválena Zastupitelstvem obce Záblatí dne 16.09.2020 pod usnesením č. 3/b/2020.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Záblatí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBLATÍ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBLATÍ

Zastupitelstvo obce Záblatí vydalo formou opatření obecné povahy Území plán Záblatí, který nabyl účinnosti dne 14.04.2016.
Územní plán Záblatí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Záblatí

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací