ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchodol nad Lužnicí svým usnesením č. 922/23/6/3/2022 ze dne 13.06.2022 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Suchdol nad Lužnicí (2018 - 2022).
Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Dne 11.09.2023 schválilo zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí Dodatek Změny č. 1 Územního plánu Suchdol nad Lužnicí.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí svým usnesením č. 921/23/6/2/2022 ze dne 13.06.2022 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí. Předmětná zpráva o uplatňování je současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP SUCHDOL NAD LUŽNICÍ (2018-2022)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.
Územní plán Suchdol nad Lužnicí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Suchdol nad Lužnicí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S7 – severní část

Dne 03.06.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ateliér M. A. A. T., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zastoupená Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph. D., MBA.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 – sever
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S51

Dne 13.03.2023 schválilo Město Suuchdol nad Lužnicí svým usnesním č. ZM 1063/4/11/1/2023, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti dne 27.03.2023. Zpracovatelem územní studie je Projektový ateliér AD s. r. o., se sídlem Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupená Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S51
_
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S42

Město Suchdol nad Lužnicí dne 18.05.2021 odstoupilo od záměru pořízení ÚS.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací