ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV

Ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov za období 2017 - 2021 vyplynula potřeba pořízení Změny č. 1 ÚP Staňkov.
V současné době se čeká na výběr zpracovatele Změny č. 1 ÚP Staňkov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 16.08.2021 usnesením č. 6.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 2. zpráva o uplatňování)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 28.12.2017 usnesením č. 10.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN STAŇKOV

Územní plán Staňkov byl vydán Zastupitelstvem obce Staňkov dne 8.4.2013, formou opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 23.4.2013.
Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán Staňkov je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Staňkov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STAŇKOV – ÚS1 – plocha Z6, Z7, Z9 a Z11

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelných plochách obce, vychází z ÚP Staňkov. Územní studie byla schválena dne 23.04.2018.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Staňkov ÚS1 – plocha Z6, Z7, Z9 a Z11

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací